Dragon / Lukas Kuchinka

 
作品写真
作品写真 作品写真
 

Dragon / 竜

by

Lukas Kuchinka

 
マリオネット / 木彫り彩色 / 60cm

¥200,000