Jana / SOTAK

 
作品写真
作品写真 作品写真
 

Jana / ヤナ

by

Nada & Dusan SOTAK

 
マリオネット / 木彫り・彩色 / 82cm

¥100,000